In samenwerking met:

Partner logo Centrum Ethiek in de Sport

Centrum Ethiek in de Sport

https://www.ethischsporten.be
Partner logo Out for the Win

Out for the Win

https://outforthewin.com
Partner logo WAT WAT

WAT WAT

WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (denk aan Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam is WAT WAT het referentiepunt voor jongeren met vragen.

https://www.watwat.be/
Partner logo Awel

Awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem.

https://awel.be/
Partner logo Warme William

Warme William

Een Warme William is iemand die écht naar je luistert: een vriend(in), een ouder, een leerkracht,… Het is iemand die je uitnodigt om te vertellen wat er scheelt.

​Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

https://www.warmewilliam.be/
Partner logo itsme

itsme

itsme is je digitale identiteit waarmee je veilig kan laten weten wie je bent.

https://www.itsme-id.com/nl-BE
Partner logo Nupraatikerover.be

Nupraatikerover.be

nupraatikerover.be is een initiatief van De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK’s). Zij geven advies en vorming en werken met slachtoffers en plegers van kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik en hun families.

http://www.nupraatikerover.be/
Partner logo CLBch@t

CLBch@t

Wil je praten over hoe je je voelt op school of thuis? Heb je vragen over je welbevinden, studies, je gezondheid of het medisch onderzoek? Je kan gratis en anoniem bij CLBch@t terecht voor info of ondersteuning.

https://www.clbchat.be/
Partner logo Allesoverseks.be

Allesoverseks.be

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. Ze willen de seksuele gezondheid in Vlaanderen en Brussel bevorderen, binnen een international perspectief.

Allesoverseks.be bundelt alle vragen over seks, relaties en vriendschap.

https://www.allesoverseks.be/
Partner logo Child Focus

Child Focus

Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt Child Focus alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.

https://childfocus.be/nl
Partner logo Zelfmoordlijn

Zelfmoordlijn

Zelfmoord1813 is een online platform waar iedereen in Vlaanderen alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden.

https://www.zelfmoord1813.be/
Partner logo Febelfin

Febelfin

Febelfin is de gesprekspartner en spreekbuis bij beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen. Ze willen iedereen gidsen door het complexe landschap van geld, van sparen en beleggen, van lenen en terugbetalen, van veilig afrekenen aan de kassa of online.

https://www.febelfin.be/nl
Partner logo AG Insurance

AG Insurance

Als sociaal bewogen verzekeraar wil AG zich inzetten voor het algemeen welzijn van de bevolking. Vooral de strijd tegen eenzaamheid nemen ze bijzonder ter harte. Daarom werd “Allen Tegen Eenzaamheid” ontwikkeld en uitgerold.

https://allentegeneenzaamheid.be/
Partner logo Bednet

Bednet

Leerlingen die door ziekte, ongeval, operatie of moederschapsrust lange tijd of regelmatig niet naar school kunnen, missen heel wat. Ontdek wat Bednet kan betekenen om mee te blijven met de les én contact te houden met de klasgenoten.

https://www.bednet.be/
Partner logo Responsable Young Drivers

Responsable Young Drivers

Responsible Young Drivers Vlaanderen stimuleert jongeren om verantwoord te rijden. Ze organiseren vormingen en sensibiliseringsacties, met als doel via een positieve aanpak te werken aan een veiliger verkeer.

https://responsibleyoungdrivers.be/
Partner logo Unia

Unia

Voor gelijke kansen, tegen discriminatie

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevorderen we gelijke kansen. We streven naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen. Bovendien waken we over de eerbiediging van mensenrechten in België.

https://www.unia.be/nl
Partner logo School Zonder Racisme

School Zonder Racisme

School zonder Racisme vzw is een partner voor scholen die de uitdaging aangaan om burgerschapseducatie te integreren in de schoolcultuur en werk willen maken van een schoolklimaat dat diversiteit erkent en omarmt. Wij begeleiden hierin schoolteams, leerkrachten en leerlingen. Door middel van trajecten en workshops laten we hen op een interactieve manier een mening vormen en bepaalde keuzes maken.

https://www.schoolzonderracisme.be/
Partner logo Pimento

Pimento

Ben je leerkracht, jeugdwerker, jongerenbegeleider, leidinggevende?
Ontdek dan de vormingen, workshops en methodieken van Pimento rond thema’s
die méér dan ooit belangrijk zijn voor iedereen die met (jonge) mensen werkt!

https://www.pimento.be/
Partner logo Lumi

Lumi

Lumi is er voor iedereen met vragen over gender en seksuele voorkeur. Zit je met vragen, twijfels, bezorgdheden over je seksuele/romantische oriëntatie of je genderidentiteit? Wil je daarover eens gratis en anoniem babbelen via chat, email of telefoon? Je kan terecht bij Lumi. Werd je gediscrimineerd omdat je LGBTI+ bent? Lumi is ook een veilige plaats om daarover te praten.

https://www.lumi.be/
Partner logo Wel Jong

Wel Jong

“Wel Jong blijft bouwen aan een gelijkwaardige samenleving vanuit de kracht van de jongeren zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving.”

Sinds 1994 is Wel Jong een vrijwilligersorganisatie met als voornaamste doel dat elke holebi- en transgenderjongere in Vlaanderen en Brussel zich goed en veilig voelt.

https://www.weljong.be/
Partner logo Onderwijskiezer

Onderwijskiezer

Ben je op zoek naar volledige & neutrale informatie over het onderwijslandschap? Wil je een zelftest doen om je belangstelling en/of studiehouding te onderzoeken? Dan ben je bij onderwijskiezer.be aan het juiste adres!
Je kan je vragen over studierichtingen en opleidingen ook kwijt via onze vraagmodule.
https://www.onderwijskiezer.be/
Partner logo Forum Palliatieve Zorg

Forum Palliatieve Zorg

Het Forum Palliatieve Zorg is een netwerk palliatieve zorg en staat onder meer in voor informatieverstrekking, sensibilisering, psychologische ondersteuning, vorming en vrijwilligerswerk.

Ze werken heel nauw samen met het supportief en palliatief dagcentrum TOPAZ en het LevensEinde Informatie Forum (LEIF)) overkoepeld door het Expertisecentrum Waardig Levenseinde, W.E.M.M.E.L. onder leiding van Wim Distelmans.

https://www.forumpalliatievezorg.be/
Partner logo Gamechangers

Gamechangers

GameChangers is een erkende Belgische coöperatie opgericht door ervaringsdeskundigen die zich inzet voor evenwichtig game- en schermgebruik.

Aan de hand van getuigenissen, infoavonden, workshops en persoonlijke begeleidingen maken ze problematisch gamegedrag bespreekbaar, helpen gamers en hun omgeving dit aan te pakken en vermijden zo gameverslaving.

https://gamechangers.be/