EDde nog een vraagske?

ED TV is gratis toegankelijk voor iedereen. We vragen enkel om een account aan te maken en in te loggen. Vanaf dan is alle content gratis beschikbaar.
Ja hoor, je kan als individuele leerkracht aan account aanmaken en ED TV gebruiken in jouw klas.
Alle thema's moeten volgens de eindtermen van het secundair onderwijs behandeld worden. U kiest als school zelf op welke manier u ED TV wilt inzetten. Dit kan gekoppeld zijn aan een welbepaald vak, maar eveneens aan een themadag of themaweek.
Uiteraard! Wij appreciëren elke feedback en zullen nagaan of de aangebrachte onderwerpen haalbaar zijn om om te zetten in een miniserie