EDde nog een vraagske?

We hebben de instapprijs zodanig laag gehouden, dat abonnementen op klas- of graadsniveau niet haalbaar zijn. Bovendien is het onmogelijk te controleren welke content waar vertoond wordt éénmaal toegang tot het platform verleend wordt. We zijn er echter van overtuigd dat de hele school gebaat is bij wat ED TV te bieden heeft.
Alle thema's moeten volgens de eindtermen van het secundair onderwijs behandeld worden. U kiest als school zelf op welke manier u ED TV wilt inzetten. Dit kan gekoppeld zijn aan een welbepaald vak, maar eveneens aan een themadag of themaweek.
Uiteraard! Wij appreciëren elke feedback en zullen nagaan of de aangebrachte onderwerpen haalbaar zijn om om te zetten in een miniserie