3 | Onderzoek, opdrachten en projecten

Haat je het ook als je aan iets werkt en helemaal niet begrijpt waarover het gaat of erger nog waarom je het maakt? In deze rubriek gaan we dieper in op de opdracht en het begrijpen ervan. In 5 bouwstenen bekijken we een aantal tools die je moeten helpen om een opdracht tot een goed einde te brengen. Zoals je zult zien werken we met bouwstenen (BS): specifieke onderdelen die je moeten helpen om je vooropgestelde doel te bereiken. Elke bouwsteen heeft zijn eigen opdrachten en vragen.
3 | Onderzoek, opdrachten en projecten Icon play